Witamy

Ein Karem, obecnie ciche i urokliwe miejsce, jest naocznym świadkiem zbawczych wydarzeń. Zapraszamy do odwiedzenia i pozostania w tym świętym miejscu. Modlitwę i kontemplację dopełnij wypoczynkiem w naszym hotelu i znakomitym jedzeniem w restauracji.
Kontynuujemy tradycje hotelu Casa Nova w Betlejem.

572px-St_John_ba_Harim4

Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię».
(Łk 1:57-63)