Kontakt

Convent of St. John in Montana
Ein Karem
Shvil Hatzukim 1
Jerusalem, Israel

Tel.: 00972-505-228-370
Tel.: 00972-2-6301400
Email: st.john_lodge@custodia.org

Mapa